Aktuality

Ruka na klávesnici

Slovo na tento týden 22. 12. 2018

Milí sourozenci, více jsem poslední dobou přemýšlel, co znamená, když Ježíš říká, že nebudeme-li jako děti, nevejdeme do království nebeského....

Změna – nedělní shromáždění 23. 12.

V neděli 23. prosince 2018 v 9.30 hodin se výjimečně sejdeme v aule grafické školy, Březinovy sady (mapka). Budeme mít...

Bohoslužba na Štědrý den

Bohoslužba na Štědrý den

Na Štědrý den ve 14 hod vás zveme na slavnostní rodinné bohoslužby do Kostela sv. Ducha ve Smetanových sadech (park...

Koncert Fusion Jihlava

Moderní pěvecký sbor vystoupí pro veřejnost. 16. prosince od 18 hod, sál DIOD

Vánoční setkání v Klubíku

V pátek 14. prosince od 9. 30 hod zveme rodiče s předškolními dětmi do Klubíku. Přihlašování do 10. 12. na...

Poděkování

Poděkování je někdy věc těžká. Znamená to připustit, že pro dosažení cíle potřebujeme ještě někoho, kdo nám pomůže do cíle...

Ruka a pero

Slovo na tento týden (1. 12.)

Milí sourozenci, Ježíš říká, abychom bděli. Co to znamená? Jak to mám udělat, když chci naplnit beze zbytku tento důležitý...

ZE MĚ, Z ŽENY

Již VII. ročník charitativní prodejní akce se koná 1. prosince 2018 od 16 hod v kavárně Muzeum na Masarykově náměstí....

Ruka na klávesnici

Slovo na tento týden (9. 11.)

Milí sourozenci, když se zeptali Ježíše na nejdůležitější přikázání, odpověděl, že milovat Hospodina celým svým srdcem, celou duší a celou...

Ruka a pero

Slovo na tento týden (3. 11.)

Milí sourozenci, jsem nadšený z nového začátku setkávání mužů, kde se necháváme vést programem Každý muž bojovníkem. Celý kurz dává...

1 2 3 4 7