Farní konference 2016

Zápis z konference

Podklady pro jednání FK:

Vize sboru
Kazatelé a vedoucí laiků: zpráva kazatele, zpráva laického kazatele, zpráva farního ved. laiků
Povinné zprávy a přehledy: formalizovaná zpráva faráře, nominační listina, doporučení, nasměrování služby, zpráva o svátostech a služebnostech, zpráva o církevním členství, přehledy, výkaz o činnosti a členství
Finance: Návrh rozpočtu 2017, čerpání 2016, bilance akcí, zpráva pokladníka, účetní výsledky Jihlava + Znojmo, revize 2016
Výbory: finanční výbor, hospodářský výbor, výbor pro spolupráci s kazatelem
Služba dětem a mládeži: dorost, mládež, Royal Rangers, besídky, Klubík, dětský tábor
Další zprávy: Aktivity, skupinky, služby
SKP: Naděje pro život, SKP Jihlava (AD pro muže), SKP Y-port

Znojmo: zápis ze sborové schůze, finanční zpráva, revize 2015, revize 2016, přehledy, zpráva o církevním členství, výkaz o činnosti a členství