O nás

Fara

Scházíme se na faře, Seifertova 13, Jihlava.

Naše společenství vzniklo r. 1923. Patříme do Evangelické církve metodistické (součásti světové United Methodist Church), člena Ekumenické rady církví. Jsme členy České evangelikální aliance a Křesťanské misijní společnosti. Spolupracujeme s americkým sborem McEachern Memorial UMC.

Pořádáme pravidelné bohoslužby v neděli (s besídkou pro děti), máme programy pro děti, mládež i dospělé. Spolupracujeme se středisky křesťanské pomoci (SKP) Azylový dům pro muže a Naděje pro život – azylový dům pro ženy a matky s dětmi.

Každý z nás žije svůj jedinečný osobní příběh, ve kterém počítáme s Boží mocí a záchranou skrze Ježíše Krista.