Evangelická církev metodistická Jihlava

Aktuality

Zveme vás na pravidelná shromáždění Evangelické církve metodistické v Jihlavě:
Neděle od 9 hod v Dělnickém domě

Násilí v Bibli

Zveme vás na besedu v úterý 29. 11. v 17 hodin. Jak se vyrovnat s násilím, které máme v Bibli? Jak může milující Bůh nařídit vyvraždění lidí?
Sejdeme se v našich suterénních prostorách, kde si můžete také koupit křesťanskou literaturu z nakladatelství Návrat domů.

Bible study in English

Ve čtvrtek od 19.30 hod probíhají na faře biblické hodiny v angličtině, bez překladu do češtiny. Tématem je společné studium Písma nebo vyučování některého ze známých anglicky mluvících kazatelů.

ZE MĚ, z ŽENY

Zveme vás na již V. ročník charitativní prodejní akce, která se koná 3. 12. 2016 v Jihlavě, v kavárně MUZEUM na Masarykově náměstí č. p. 55. Výtěžek je určen na podporu projektu Dobrý anděl.
Stručně k programu: od 15.00 hod. registrace věcí do prodeje, od 16.00 hod. začátek prodeje, od 17.00 hod. slam poetry Ellen Makumbirofa, od 19.00 hod. ukončení prodeje a vyhlášení výtěžku.
Podrobný program

Král David

David

 

 

 

Aktuality pro členy sboru

Horká aktualita


Nedělní shromáždění 4. 12. od 9 hod v Dělnickém domě, téma kázání: David - Selhání

© ECM Jihlava, 2009

Design: Myosotis    Realizace: Matt    Powered by: HotFile