Přeskočit na obsah

Rozhovor

Má můj život nějaký smysl? Opravdu smrtí všechno končí? Existuje Bůh? A jaký je?

Některé otázky potřebuje vyřešit každý z nás… Nejdůležitější otázky v životě.

Jsme společenstvím lidí, kteří své odpovědi našli v osobě Ježíše Krista – Božího Syna. Nabízíme pomoc na cestě hledání. Přijďte, nebo zavolejte, … nebo napište. Můžeme hledat Boží lásku a přítomnost společně. Společenství církve samo o sobě může být uzdravující. Bůh ve společenství působí, protože…

Kde se dva, nebo tři sejdou v Ježíšově jménu (rozuměj: kde chceme Ježíše poslouchat), tam je Ježíš s námi. (Matoušovo evangelium 18,20)

Pokud potřebujete podporu duchovního – rozhovor, modlitbu, vyznat své hříchy pod zpovědním tajemstvím, … můžete využít i nabídku soukromého rozhovoru s kazatelem.