Royal Rangers

33. Přední hlídka Royal Rangers Jihlava

Setkáváme se v pátek od 16 do 18 hod
Zveme děti od 6 do 15 let
Velitel: Zdeněk Buchta
Kontakt: 33rrjihlava@gmail.com, tel. 776 646 068, číslo účtu 2800985812/2010 Fio banka

Hrajeme hry, zpíváme, učíme se o tom, jak věci fungují, zažíváme legraci, sdílíme příběhy z našich životů a životů různých hrdinů, tvoříme, sportujeme, závodíme….a mnoho dalšího, co zrovna naše milé vedoucí napadne :-).

….Vše se děje za přítomnosti milého Boha, kterého se tím, co děláme, učíme poznávat….

znak RR

Royal Rangers je mezinárodní křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku. Nabízí volnočasové aktivity, kterými se chce podílet na výchově mladé generace a mít pozitivní vliv na vývoj dětí a dospívajících ve všech oblastech mladého života. Cílem je čestný člověk připravený na samostatný zodpovědný život, ochotný prohlubovat své znalosti a rozvíjet své nadání, hledat skutečné životní hodnoty a mít zájem o druhé.

V České republice se práce Royal Rangers rozvíjí od roku 1993. RR je tvořen jednotlivými předními hlídkami, které jsou samostatnými organizačními útvary podporovanými Národní radou RR v ČR.
Royal Rangers v ČR je držitelem titulu „Uznaná organizace Ministerstva školství pro oblast práce s dětmi“.

Zlaté pravidlo Royal Rangers zní:
Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.
Více info na www.royalrangers.cz