Přeskočit na obsah

Křesťanství

„Jestliže jsi byl pohoršen pokrytectvím v církvi, odmítl-li jsi Boha jako soudce, jenž dává lidem zákony, které nemohou dodržet, a pak je posílá do pekla, nebo máš-li v srdci hněv kvůli nespravedlnosti či chudobě a slyšel jsi o Bohu, který se o to nestará, pak můžeš začít znovu, aniž bys ztratil tvář. Neodmítal jsi Boha Bible! Neodmítl jsi Ježíše Krista!…
Boží srdce je zlomené. Zlomil je hřích. Můj a tvůj hřích, hřích celého světa. Ale Bůh nezůstal u zármutku nad hříchem. Něco s ním udělal. Hřích je ta nejnákladnější záležitost na světě a Bůh tu cenu zaplatil.“

– Floyd McClung, Boží otcovské srdce