Přeskočit na obsah

[100 let] Historie jihlavského sboru

[100 let v Jihlavě]

„To nejúžasnější je to, že Bůh je s námi.“ – John Wesley

Evangelická církev metodistická vznikla z probuzeneckého hnutí uvnitř anglikánské církve na sklonku 18. století hlavně působením Johna a Charlese Wesleyových.  Sbor vznikl jako všude jinde v našich zemích z evangelizační činnosti, která začala v Praze v roce 1920 a pak se šířila do jiných měst a míst. V Jihlavě se konala evangelizace pod názvem „Náboženské obrodné hnutí“ každodenními biblickými přednáškami superintendenta Josefa P. Bartáka v biografu „Elité“ od 12. července do 5. srpna 1923. Sbor pak byl organizován 5. srpna 1923  jako osmnáctý sbor evangelické církve metodistické v Československu. První veřejné Služby Boží se konaly 22. července a pak pravidelně každou druhou neděli. Jinak se členové scházeli k pobožnostem v rodinách.

Kazatelé Působení
Josef Příhonský 1923-1924
Václav Huňatý 1924
Karel Niček 1925-1929
Jan Huňatý 1929-1932
Jan Leidorf 1932-1937
Ferdinand Wagner 1937-1939
Gustav J. Maláč 1939-1947
Václav Kraus 1947-1956
Vladislav A. Žák 1956-1976
Josef Červeňák 1976-1980
Václava Svidenská 1980-1982
Josef Červeňák 1982-1991
Vladimír Lehocký 1991-1993
Josef Zajíc 1993-1999
Ladislav Kukla 1999-2002
Jan Zajíc 2002- 2014
Milan Mrázek 2014 – 2020
Filip Gärtner 2021 – 2022
Ctirad Hrubý od srpna 2022

Prožili jsme obnovu a růst sboru, ale i bolestivé odchody bratří a sester do jiných církví i osobní selhání jednotlivců. Pádem komunismu v listopadu 1989 jsme získali svobodu pro pouliční, stanové, autobusové i jiné druhy evangelizace – veřejné zvěstování zprávy o Boží lásce k člověku. S naší misijní pomocí byl vybudován sbor ve Žďáru nad Sázavou (nynější Křesťanské společenství). V roce 1992 vzniklo Středisko křesťanské pomoci – Azylový dům pro muže (SKP Jihlava). V roce 2001 nám sociální odbor a zastupitelé města svěřili péči o Azylový dům pro matky s dětmi (SKP Naděje pro život mezitím rozšířilo své služby). Třetím Střediskem křesťanské pomoci byl Y-port – přístav pro mladé, který fungoval řadu let.

Postupný nárůst počtu návštěvníků nedělních bohoslužeb vedl nejprve k jejich rozdělení na dvě shromáždění, pak se konaly dlouhou dobu v pronajatém sále Dělnického domu. Nyní se opět v neděli scházíme v těsných podmínkách na faře a vyhlížíme další cestu.

Máme nedělní besídkové skupiny pro malé děti s rodiči, předškoláky,  školáky a starší školáky. Během týdne pořádáme schůzky Přední hlídky Royal Rangers a mládeže. Dospělí se scházejí na menších skupinkách. V létě organizujeme dětský tábor a sborovou dovolenou.

Při bohoslužbách i jiných příležitostech nás doprovázejí hudební skupinky. Spolupracujeme s partnerským sborem McEachern Memorial UMC of Powder Springs z USA. Společně děláme například dovolené/tábory s výukou angličtiny.

Do jihlavské farnosti patří i sbor ve Znojmě, kam kazatel pravidelně dojíždí.