Přeskočit na obsah

[100+ let] Historie jihlavského sboru

[100+ let v Jihlavě]

“To nejúžasnější je to, že Bůh je s námi.” – John Wesley

Sdružení mládeže metodistické, Jihlava 1948

Evangelická církev metodistická vznikla z probuzeneckého hnutí uvnitř anglikánské církve na sklonku 18. století hlavně působením Johna a Charlese Wesleyových.  Sbor vznikl jako všude jinde v našich zemích z evangelizační činnosti, která začala v Praze v roce 1920 a pak se šířila do jiných měst a míst. V Jihlavě se konala evangelizace pod názvem “Náboženské obrodné hnutí” každodenními biblickými přednáškami superintendenta Josefa P. Bartáka v biografu “Elité” od 12. července do 5. srpna 1923. Sbor pak byl organizován 5. srpna 1923  jako osmnáctý sbor evangelické církve metodistické v Československu. První veřejné Služby Boží se konaly 22. července a pak pravidelně každou druhou neděli. Jinak se členové scházeli k pobožnostem v rodinách.

KazateléPůsobení
Josef Příhonský1923-1924
Václav Huňatý1924
Karel Niček1925-1929
Jan Huňatý1929-1932
Jan Leidorf1932-1937
Ferdinand Wagner1937-1939
Gustav J. Maláč1939-1947
Václav Kraus1947-1956
Vladislav A. Žák1956-1976
Josef Červeňák1976-1980
Václava Svidenská1980-1982
Josef Červeňák1982-1991
Vladimír Lehocký1991-1993
Josef Zajíc1993-1999
Ladislav Kukla1999-2002
Jan Zajíc2002- 2014
Milan Mrázek2014 – 2020
Filip Gärtner2021 – 2022
Ctirad Hrubýod srpna 2022
Skupinová fotografie více než stovky lidí všeho věku před BIO Elite Jihlava. Nad vchodem do budovy je velký nápis NÁBOŽENSKÉ HNUTÍ OBRODNÉ. Černobílá fotografie je z roku 1923.
1923, před kinem BIO Elite

Prožili jsme obnovu a růst sboru, ale i bolestivé odchody bratří a sester do jiných církví i osobní selhání jednotlivců. Pádem komunismu v listopadu 1989 jsme získali svobodu pro pouliční, stanové, autobusové i jiné druhy evangelizace – veřejné zvěstování zprávy o Boží lásce k člověku. S naší misijní pomocí byl vybudován sbor ve Žďáru nad Sázavou (nynější Křesťanské společenství). V roce 1992 vzniklo Středisko křesťanské pomoci – Azylový dům pro muže (SKP Jihlava). V roce 2001 nám sociální odbor a zastupitelé města svěřili péči o Azylový dům pro matky s dětmi (SKP Naděje pro život mezitím rozšířilo své služby). Třetím Střediskem křesťanské pomoci byl Y-port – přístav pro mladé, který fungoval řadu let.

Postupný nárůst počtu návštěvníků nedělních bohoslužeb vedl nejprve k jejich rozdělení na dvě shromáždění, pak se konaly dlouhou dobu v pronajatém sále Dělnického domu. Nyní se opět v neděli scházíme v těsných podmínkách na faře a vyhlížíme další cestu.

Máme nedělní besídkové skupiny pro malé děti s rodiči, předškoláky,  školáky a starší školáky. Během týdne pořádáme schůzky Přední hlídky Royal Rangers a mládeže. Dospělí se scházejí na menších skupinkách. V létě organizujeme dětský tábor a sborovou dovolenou.

Při bohoslužbách i jiných příležitostech nás doprovázejí hudební skupinky. Spolupracujeme s partnerským sborem McEachern Memorial UMC of Powder Springs z USA. Společně děláme například dovolené/tábory s výukou angličtiny.

Do jihlavské farnosti patří i sbor ve Znojmě, kam kazatel pravidelně dojíždí, a sbor v Brně, kde slouží diakon na zkoušku David Chlupáček.

[oslavy 100 let]

Za 100 let Boží milosti jsme poděkovali na slavnostních Bohoslužbách 24. 9. 2023. Příznačně jsme se sešli ve veřejných prostorách – ve společenském sále Dělnického domu. V roce 1923 to bylo v již neexistujícím Bio Elité. Pozvání přijalo mnoho přátel, kteří v posledních zhruba třiceti letech přijali skrze jihlavský metodistický sbor nějaké požehnání. Děkujeme všem za účast. Setkání jsme zakončili na naší faře.

Média

Zvukový záznam slavnostních Bohoslužeb z 24. 9. 2023 & Fotogalerie & Pozvánka & Přednáška 100 let metodismu v Československu