Přeskočit na obsah

Slovo pro všední den

Střípky

Co mě v minulém týdnu potěšilo? Je toho hodně, ale uvedu pouze dva malé střípky z té krásné mozaiky, kterou Pán Bůh připravuje každému z nás na každý den. První střípek mozaiky: rodinná bohoslužba v… Číst dále »Střípky

Velká oslava

A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově!… Číst dále »Velká oslava

Advent

Každý rok se snažím prožít adventní čas ve větším klidu, pokoji a přítomnosti Pána. Někdy se mi to daří více, někdy méně…Tento rok jsem si položila otázku „Jak chceš prožít advent? Zkus vyjádřit třemi slovy.“… Číst dále »Advent

Kde jsi?

Ježíš říká: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. (Jan 14,23) Bůh a člověk. To je téma, o kterém hovoříme… Číst dále »Kde jsi?