Přeskočit na obsah

Advent

Každý rok se snažím prožít adventní čas ve větším klidu, pokoji a přítomnosti Pána. Někdy se mi to daří více, někdy méně…Tento rok jsem si položila otázku „Jak chceš prožít advent? Zkus vyjádřit třemi slovy.“ Moje odpověď zněla a zní: pokoj, láska, radost. S modlitbou a očekáváním jsem tedy vstoupila a stále vstupuji do nejkrásnějšího období roku. Ráda bych s vámi sdílela pouze dva střípky z toho, co jsem mohla zatím prožít jako odpověď na moji modlitbu a postoj mého srdce.

Přestože jsou to pouze střípky, jsou to pro mě velké věci, nad kterými žasnu:

Střípek 1: Stále žasnu nad tím, jak nádherný je Bůh. Už na počátku měl ve svém srdci plán spásy pro lidstvo. Poté, co Adam s Evou zhřešili, bylo lidstvo odloučeno od Boží přítomnosti. Hřích nás okradl o nevinnost a učinil nás nečistými. Toto odloučení zlomilo Bohu srdce, protože On nás miluje víc, než si vůbec můžeme představit. Bůh zformoval plán pro naše smíření s Ním. Od samého počátku byl Ježíš a jeho narození součástí příběhu. V situacích, ve kterých bychom jako lidé zlámali nad člověkem hůl, jedná Bůh úplně naopak. Nabízí nám svoji lásku, své srdce, sebe samého.

Střípek 2: Ve středu jsme s celou rodinou vyrazili na vánoční představení ZUŠ tanečního oboru do Horáckého divadla na představení Malý princ. Byl to opět nádherný zážitek. Tanečnice všech věkových kategorií se setkaly na scéně Horáckého divadla, aby mohly společně prožít nádherný příběh ze světa fantazie spolu s publikem a svými rodiči. Byl to čas setkání, zastavení, pohlazení, nádherné hudby, krásného tance a uvědomění si toho, že ke svému životu potřebujeme i druhé lidi, skrze které můžeme vnímat tento svět, sami sebe i to, co nám Bůh chce říci. Avšak tím největším bonusem pro mě, jako matku tanečnice, bylo vidět svoji milovanou holčičku z vnějšku. Už to není malá holčička, ale slečna, která umí tancem vyjádřit to, co cítí, slečna, kterou Pán Bůh obdařil vnitřní krásou, které jsem si až doposud nevšimla…

Zatím je pro mě adventní čas časem velkých zázraků, které jsem se rozhodla vidět a které mi Pán ukazuje. A to není vše, na další očekávám a těším se na ně…

Modlitba: Nebeský Otče, žasnu nad tím, jaký jsi a jaké máš srdce. Žasnu nad tím, kolik zázraků je kolem mě a já nemám čas je přes svůj spěch ani zahlédnout. Děkuji, že mohu vidět tvýma očima. Kéž je letošní vánoční čas časem zastavení a očekávání na Tebe, časem velkých zázraků.

Jolana Kružíková