Přeskočit na obsah

Boží dítě

Při nedělním kázání o špinavém šatu velekněze Jóšuy se mi vybavila jedna zkušenost. Byl už večer, já před usnutím a myslela jsem na to, jaké to bude v nebi. Jaké to bude, až vejdu před Boha, a jak se budu cítit já, hříšník, na takovém svatém místě. Tehdy, už to bude pár let, mě Bůh v noci probudil a já pocítila nutkání datlovat do počítače Boží věci. Bylo to tak silné, že jsem si myslela, že z toho bude knížka. Byl z toho ale jen docela krátký odstavec:

JSI NÁDHERNÉ BOŽÍ DÍTĚ!

Věř mi, že pokud ses znovuzrodil, jsi nádherné Boží dítě. Přijal jsi Kristovu spravedlnost výměnou za své hříchy, když jsi o to prosil v modlitbě. A Bůh tě v nebi nebude neustále obviňovat za tvé hříchy. To dělá ten Zlý. Ten tě chce deprimovat a obviňovat. Bůh ti nebude vyčítat, že za tebe Ježíš dal svůj život. Ne, to On nedělá a nechce. V nebi budeme ti svatí, ti posvěcení. Žalobcem je ďábel a nikoli Hospodin. Naopak, Hospodin je láska. On je úžasný! Miluje tě a nechce a nebude tě ponižovat. Ano, ty ho budeš vyvyšovat, ale při tom se nebudeš cítit méněcenný. Budeš to činit s radostí a s díkůvzdáním. Budeš přímo jásat, že jsi na místě, kde je plnost ovoce Božího Ducha. Na místě tak nádherném, že sis takové místo nikdy nedokázal představit. Možná, že to nechápeš, protože neumíš žít bez pocitu viny a méněcennosti. Ale některé věci nemusíš chápat rozumem, stačí je přijmout srdcem.

Štítky: