Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (1. 12.)

Milí sourozenci,

Ježíš říká, abychom bděli. Co to znamená? Jak to mám udělat, když chci naplnit beze zbytku tento důležitý pokyn? Vstupujeme do adventní doby. Advent znamená příchod a církev odedávna v tomto čase připomínala Kristův druhý příchod. Je příznačné, že právě v adventním čase nás táhnou obchodníci k velmi pozemským věcem. Přitom bychom měli přemýšlet, jak si nejlépe ukládat poklady v nebi. Po dvě neděle budeme mít téma kázání: Pane přijď! Modlím se, abychom byli povzbuzeni k tomu, abychom volali celým srdcem: Pane přijď! Ne jen částí srdce, ale celým.

Teď v neděli nám poslouží kázáním bratr Bohuslav Wojnar. Jsme moc rádi, že si udělal čas a přijede za námi. Poznal jsem ho jako velmi poctivého písmáka, a tak se na jeho službu těším. Po skončení shromáždění si dáme každý svačinu či oběd, který si každý přineseme, a brzy si sedneme a budeme pokračovat v besedě o posledních věcech. Bylo by dobré, kdybyste mi své otázky poslali předem. Bude samozřejmě možné klást otázky i na místě, ale pokud vás zajímá něco konkrétního, pak neváhejte mi své otázky poslat předem.

Milan Mrázek