Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (1. 4. 2022)

Milí sourozenci a přátelé,

určitě nás mnohé napadají myšlenky, jak se připravit na blízkou budoucnost a jak se zabezpečit v této pohnuté době. Nikdo neví, kdy válka skončí a co bude po válce. Četl jsem i jedno proroctví, kde jsou určité pokyny, jak se zabezpečit do budoucna a do čeho investovat. Jak bude inflace pokračovat? Jak dlouho mi vystačí moje úspory? Mám si udělat zásoby? Čeho a na jak dlouho? Ale co je vlastně nejdůležitější? Být zabezpečen v Bohu! Žiji tady a teď s Ježíšem. Je úžasné, že můžeme mít pokoj s Bohem skrze oběť Pána Ježíše a nemusíme pečovat o zítřejší den. Vždyť ten dnešní den má úkolů a starostí dost. Četl jsem teď v Příslovích: Hospodin nenechá hladovět spravedlivého…, Hospodinovo požehnání obohacuje a námaha k němu nic nepřidá. Bázeň před Hospodinem přidá mnohá léta.
Buďme bdělí na modlitbách. Mějme úzké obecenství s Ježíšem a spolu navzájem, vnímejme potřeby druhých a tím si ukládejme poklady v nebi – zvyšujme si nebeský kapitál, který nepodléhá lidským vlivům.

Štítky: