Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (1. 9.)

Milí sourozenci,

náš týdeník je zpět, protože končí prázdniny a začínáme nový školní rok. O prázdninách jsme nabrali nových sil a s plným odhodláním se můžeme pustit do služby Bohu a lidem. Takto bych si představoval začátek školního roku. Jsme na prahu nových výzev, ale já se cítím slabý a nemocný. Od návratu z dovolené mám problém se zády. Minulý týden jsem docházel do nemocnice na kapačky a doufal, že se vše zlepší. Po kapačkách přišla úleva, ale přes poctivé polehávání tento týden nejsem pořád bez bolesti. Vnitřně mám odhodlání se pustit do služby, ale tělo je slabé. Vede mě to k pokoře a vyznání, že Ježíš je mou silou a vše je z milosti. Uvědomuji si, kolik spoléhání na vlastní síly ve mně stále je, a učím se spoléhat na Jeho sílu. Pán říká: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Tedy přes naši slabost se Jeho Duchem budou dít nové věci v novém školním roce.  

Milan Mrázek