Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (11. 12. 2020)

Milí sourozenci,

 v neděli si spolu s několika sourozenci prožijeme křty. Bylo docela dramatické domlouvat, jak prakticky křty proběhnou. Jednak vzhledem k omezením kvůli vládním opatřením, ale přidala se i další komplikace. V domě adventistů, kde byly křty plánovány, se rozbil kotel. Jejich kazatel se velmi omlouval, když říkal, že nemůže zajistit teplou vodu a také s vytopením místnosti by byly problémy. Hledali jsme a modlili se, co dál. Nakonec budou křty u nás na faře. S teplou vodou a nafukovacím bazénkem. Výhodou je, že budeme doma s dobrým internetovým připojením, a tedy online přenos by měl být bez problémů. Je omezený počet, kolik může být přítomno lidí, pokryje tak akorát někoho z rodiny křtěnců a služebníky. Žijeme opravdu v dobrodružné době.

Při křtech si můžeme připomenout svůj vlastní křest. Když vidíme sourozence, kteří se rozhodli následovat Krista, tak se nám připomíná naše rozhodnutí jít za Ježíšem. Náš Bůh je Bohem nových začátků, a tak jako umírají s Kristem ve křtu ti pokřtění, tak i my si připomínáme své odevzdání Bohu. Zároveň platí, že povstáváme spolu s Kristem k novému životu. Umíráme sobě, abychom žili pro Něj.

Štítky: