Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (12. 1. 2019)

Milí sourozenci,

během minulého týdne jsme se rozběhli do nového roku. Vylosovali jsme si verš pro sbor pro rok 2019: „Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.” Je to verš, který ukazuje na důvod, proč Ježíš přišel. Pozadí celé jeho mise. Přijde mi důležité se naladit na ‘jeho vlny’. Ježíš říká: „Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás.” Tedy my se máme ztotožnit s jeho misí. My máme také hledat a spasit, co zahynulo.

Na setkání těch, co slouží slovem, jsme se domluvili, že v období před Velikonocemi naše bohoslužby budou mít téma: ‘Ten, který láme pouta’. Chtěli bychom, aby to byly neděle, kam snáze můžeme přivést někoho nového. Pojďme hledat ztracené a přivést je k Tomu, který opravdu vyvádí vězněné na svobodu a láme všechna pouta. Více k tomu se určitě ještě dozvíme, ale už teď se můžeme modlit a hledat.

Že Ježíš láme pouta, víme, ale také si uvědomujeme, že to není tak jednoduché. Někdy je to velký boj. A tak se můžeme modlit i za nás, abychom tuto Ježíšovu službu zakoušeli i tam, kde nás nějaká pouta ještě svazují.

Milan Mrázek