Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (12. 11. 2021)

Milí sourozenci,

dovolte mi úvodník nahradit modlitbou, kterou se v neděli budou modlit sourozenci v mnoha sborech naší církve po celé republice, rozesílám ji ve víře, že k ní budete moci přiložit svá srdce.

Hospodine, panovníku,
stojíme s pokorou před Tebou jako částka Tvé církve tady v České republice, ale zároveň i jako součást té velké rodiny světové metodistické církve, za kterou se nyní chceme společně přimlouvat. Žehnej, prosíme Tě, veškeré práci naší církve nejen u nás, ale všude tam, kde metodisté ve světě působí. V této, pro světovou metodistickou církev tak zjitřené době, prosíme o Tvoje vedení, moudrost a trpělivost pro ty, kteří rozhodují o důležitých otázkách, týkajících se života a existence naší církve. Prosíme Tě, smiluj se!!!
Také prosíme o pomoc, abychom i my byli schopni znovu objevovat a rozvíjet dobré metodistické tradice jako je sociální práce a misie, které často vedou k obrácení těch, kteří ještě nepoznali, jak dobrý a laskavý je náš Pán.
Prosíme o posvěcení Duchem Svatým, abychom nejen slovy, ale především celým svým životem, dosvědčovali, jak úžasná je Boží láska, která nás vede k věrnosti ve víře, k trpělivosti a schopnosti odpouštět!
A konečně chceme také děkovat za to, že metodistické hnutí je již víc jak 100 let součástí zvěstování radostné zvěsti evangelia českému národu.
Díky za to, Pane!
Amen