Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (12. 2. 2021)

Drazí sourozenci,

přemýšlím teď hodně o naší identitě v Kristu. Každý z nás je synem a dcerou stvořitele vesmíru. Kdysi jsme na biblické škole trávili jeden celý semestr pouze studiem a učením se nazpaměť biblických veršů o identitě.

Hluboce uchopené vědomí, kým jsem v Ježíši, představuje SPOČINUTÍ, vnitřní svobodu, radostnou jistotu, vděčnou smělost, pokornou hrdost na Ježíše!

Štítky: