Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (13. 1. 2018)

Milí sourozenci,

minulou neděli jsme si vylosovali verš pro sbor: Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Beru to jako velké povzbuzení a výzvu. Povzbuzení v tom, že Bůh nám slibuje, že dostaneme, najdeme a že nám otevře. Výzva je v tom, abychom tedy prosili, hledali a tloukli! Možná bychom víc prosili, kdybychom opravdu věřili, že to má cenu. Ale Bůh slíbil, že to cenu má! Tak prosme a tlučme. Každý sám, spolu manželé i spolu ve společenství.
Na základě tohoto povzbuzení zachováme modlitební řetěz na každý den i na letošní rok.

Měl jsem radost ze setkání evangelizačního týmu před týdnem. Bylo vidět, že nám leží na srdci, aby další lidé slyšeli evangelium. Padaly různé návrhy, co bychom mohli podniknout. Na staršovstvu jsme pak v úterý rozhodli, že je čas napnout síly tímto směrem.
Čeká nás čas sdílení evangelia. Prosme proto Pána žně, aby vyslal dělníky. Prosme, aby potvrzoval naše svědectví a povolával do života. Prosme a bude nám dáno.

                                Milan Mrázek