Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (13. 4. 2018)

Milí sourozenci,

když nám Ježíš chtěl předat a vysvětlit věci Božího království, používal příběhy. Někdy předkládá jasné pokyny, ale často vypráví o obyčejných lidech, jak například ztratí minci, sejí obilí na poli nebo vychovávají syny. Jsou to příběhy, se kterými se posluchači mohli ztotožnit. To je právě to krásné. Bůh nás zná a mluví jazykem, abychom mu rozuměli. A ještě v něčem jsou příběhy důležité. My také žijeme svůj život jako příběh. Zakoušíme různé situace, reagujeme, máme strach a jiné pocity a tím skládáme svůj příběh. Kéž nám jsou příběhy, které vypráví přímo Bůh v těle, inspirací. Tvůj příběh je důležitý. Je zásadní, do jaké míry se necháme ovlivnit Božími impulsy. Jakou roli dáme Bohu v našem příběhu? Jak moc dovolíme Bohu ovlivnit náš příběh?

V neděli začínáme sérii kázání: Příběhy, které vyprávěl Ježíš. Naslouchejme, jak se má náš život změnit. Modlím se, aby zůstávala Jeho slova v nás a abychom tak nesli hojné ovoce.

Milan Mrázek