Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (13. 4. 2019)

Milí sourozenci,

vcházíme do velikonočního týdne. Kristus vjíždí do Jeruzaléma. Ví, že ho čeká smrt, ale přesto tam odhodlaně jde. Jestliže byl Ježíš ochoten vjet do města s Golgotou, na to vemte kříž (jed), že je ochotný vejít i do tvého života. Vchází, aby zemřel jako semínko, mohl vzejít a přinést život naplno.
Mám velké očekávání, co bude Bůh dělat v neděli na našem shromáždění, jak bude lámat pouta strachu. Myslím, že pouta strachu jsou něco, co nás současné křesťany hodně trápí. Tolik by toho mohl Bůh skrze nás udělat, kdybychom se my, Jeho děti, nebáli.
Mám velké očekávání od akcí v kostelíku. Od odpoledních modlitebních půlhodinek v neděli až čtvrtek. Od čtvrtečního promítání filmu Umučení Krista, který realisticky ukazuje, co se tenkrát stalo. V pátek budeme číst pašijní příběhy a lámat chléb. Vše vyvrcholí v neděli oslavou vzkříšení – zlomení pout smrti. Snad Ježíš najde dveře otevřené a vejde nově do našeho života. Kéž nám dá nová vítězství. Přeji vám všem hezké Velikonoce.

Milan Mrázek