Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (15. 1. 2021)

Milí sourozenci v Boží rodině,

jistě všichni víte, že náš milý kazatel Milan Mrázek s rodinou se odstěhoval na nové působiště v Praze – Strašnicích. Myslím, že všichni cítíme smutek a opuštěnost. Dobré lidské vztahy a láska jsou velikým bohatstvím. Jsme rádi, že jsme toto pětileté období zažili, a máme ho v sobě uložené jako věčný poklad.

Během svého 37 let trvajícího členství v našem sboru jsem podobný pocit opuštěnosti zažila již několikrát. Nejsilnější to bylo poprvé, když odešli Červeňákovi. Měla jsem velké obavy, že naše společenství skončí, že se rozpadne apod. Potom jsem se však pevně postavila na slovo Bible, že nemáme spoléhat na člověka, i kdyby byl sebelepší, ale na Boha. “Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na Tebe.” (Izaiáš 26/3)

A tak i teď věřím, že nás Pán neopustí a povede nás dál po svých cestách. Budeme na to očekávat, ale ne s rukama v klíně. Bude třeba většího nasazení nás všech, zvláště v tomto pololetí, v různých službách ve sboru. A k tomu bych vás, bratři a sestry, chtěla vybídnout. Nečekejme až nás někdo popostrčí. Hledejme sami s modlitbou, kde se můžeme nasadit, aby ve zdi kolem našeho společenství nezůstala nějaká trhlina.

Boží pokoj všem v novém roce