Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (15. 10. 2021)

Milí sourozenci,

chci se soustředit na text Skutky apoštolské 17,11: Tito Židé (z Beroje) však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.“ (Kralický text …na každý den rozvažujíce Písma, tak-li by ty věci byly, jakž kázal Pavel.”). Často se setkáváme a budeme setkávat se starými a novými trendy, vlivy, učeními a důrazy mezi námi křesťany. Je celkem jedno, jestli se to týká katolíků nebo protestantů. Zmíním dva proudy – hnutí víry (vše záleží na tvé víře) a učení o prosperitě (křesťan má být bohatý a zdravý). Když jsem uvěřil v Pána Ježíše, tak mi bylo vštěpováno, že mám vykládat Bibli Biblí. Podobně jak ti berojští křesťané, kteří zkoumali Písma. Někteří křesťané vytrhnou verše ze souvislosti Písma, poskládají je, přidají k tomu trochu psychologie a emocí a je „něco nového“ na světě. Může to být něco „méně“ škodlivého, obere nás to jen o drahocenný čas a peníze. Někdy to má závažnější důsledky. Lidé upadnou do bludu, odcházejí ze svého společenství atd. Je to učení podobné pravdě. (Kol 2,4: „A totoť pravím proto, aby vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k pravdě řečí.“ – Kralická Bible). Proto je důležité i z tohoto důvodu zůstávat ve společenství a společně vše zkoumat ve světle Písma a být obezřetný.
Požehnaný čas nad Božím slovem a v Boží přítomnosti vám přeje

Štítky: