Slovo na tento týden (16. 12.)

Milí sourozenci,

muži se vrátili z duchovní obnovy, kde zažili víkend plný upřímného sdílení, modliteb a vzájemného povzbuzování a napomínání. Myslím, že míra upřímnosti byla vysoká a díky tomu jsme měli málo „omáčky“ a hodně masa. Modlím se, aby změny byly trvalé a byl to začátek nových věcí v našich rodinách.

Řeknu vám vtip: Vánoce jsou svátky klidu. Je s podivem, že svátky pokoje se v realitě doby stávají svátkem stresu. Oddělme se od tohoto pokřiveného světa a nenechme se chytit do pasti shonu. Je divné, když o pokoji více mluvíme, než ho zakoušíme. Zastavme se a přemýšlejme, jestli kolem sebe šíříme pokoj nebo stres. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Přeji nám všem pokojný předvánoční čas.

Milan Mrázek

Váš komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *