Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (16. 12.)

Milí sourozenci,

muži se vrátili z duchovní obnovy, kde zažili víkend plný upřímného sdílení, modliteb a vzájemného povzbuzování a napomínání. Myslím, že míra upřímnosti byla vysoká a díky tomu jsme měli málo „omáčky“ a hodně masa. Modlím se, aby změny byly trvalé a byl to začátek nových věcí v našich rodinách.

Řeknu vám vtip: Vánoce jsou svátky klidu. Je s podivem, že svátky pokoje se v realitě doby stávají svátkem stresu. Oddělme se od tohoto pokřiveného světa a nenechme se chytit do pasti shonu. Je divné, když o pokoji více mluvíme, než ho zakoušíme. Zastavme se a přemýšlejme, jestli kolem sebe šíříme pokoj nebo stres. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Přeji nám všem pokojný předvánoční čas.

Milan Mrázek