Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (16. 2. 2019)

Milí sourozenci,

zítra bude sborový den. Naše sborová rodina se sejde, aby probírala své radosti i starosti. Jak to v rodinách bývá, zakoušíme obojí. Nade vším ale zní příkaz apoštola Pavla: A buďte vděčni (Ko 3,15). Řešíme různé problémy a máme hodně nedostatků, ale má v nás být vděčnost. Vše je milost. Vše, co ve sborové rodině máme, je milost. Každý sourozenec je milost. Každé rozhodnutí pro dobrou věc je milost. Každé dobré dílo je milost. Každé poučení z chyb je milost. Pavel říká: “Z Boží milosti jsem to, co jsem.” Vděčnosti se člověk učí. Malé dítě je od přirozenosti většinou nevděčné a bere vše jako samozřejmost. Musí se vděčnosti učit. Třeba tím, že chvíli má nedostatek. Učme se být jeden za druhého upřímně vděční. Nehledejme třísku v oku bratra, ale děkujme, že náš bratr má oko. Možná, až vyndáme své trámy, si nás Bůh použije a pomůže našemu bratrovi skrze nás zbavit se třísky a vidět lépe.

Průběh neděle bude trochu jiný než obvykle. Začátek bude stejný, akorát kratší chvály a slovo. Pak zazní zpráva kazatele, představíme si vizi pro letošní rok a budeme mít možnost se k tomu vyjádřit. Oběd bude organizován tak, že kdo může, něco přinese, dáme to na stůl ve sklepě a až nastane čas, budeme společně jíst a stolovat. Dále během sdílení zazní svědectví z některých oblastí služby. Něco je domluvené dopředu, ale pokud máte nějaké svědectví, bude možnost se podělit. Kéž si necháme Bohem otevřít oči pro hodně důvodů k vděčnosti.

Milan Mrázek