Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (18. 11.)

Milí sourozenci,

včera jsme se sešli jako pastorační tým. Povídali jsme si o pastoraci ve sboru a uvědomil jsem si, jak je práce s lidmi těžká. Za každým z nás je jedinečný příběh. Jsme v jednom těle, ale každý jsme jiný. Tak to Bůh chtěl a tak to zařídil. Propojení mezi námi je skrze vztahy a společnou službu. Služba pastorační je důležitá a má své místo. Předně se děje na skupinkách. Máš svou skupinku? Jsi tam ochotný mluvit o svých problémech upřímně? Jestli ne, zkus se nad tím zamyslet ještě jednou. Nikdo nemusí být na své boje sám. Dále mám pořád pocit, že hrubě zanedbáváme setkávání Face to Face (pravidelné setkání k vyznávání hříchů a modlitbě). Jestli o takovém setkávání přemýšlíš, udělej konkrétní kroky, abys začal. Najdi si někoho, s kým se budeš modlit za své boje. S lidmi je to těžké, ale náš Pán je Kristus, ten ukřižovaný. Jeho ranami jsme uzdraveni. Platí zaslíbení: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a budete uzdraveni.“ 

Milan Mrázek