Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (19. 2. 2021)

Milí sourozenci,

byl jsem potěšen a překvapen za užitečné sdílení minulou neděli v 11h – za vaše zkušenosti o šíření evangelia slovy i skutky. Děkuji za ta svědectví. Je úžasné, že v této podivné době, kdy se zdá, že nic nejde a nic se nedá dělat, jste mohli oslovit lidi kolem sebe. Věřím, že to jsou zasetá semena Božího království a přinesou užitek ve svůj čas. Škoda, že to neslyšelo více lidí. Když někdo zůstává nepřipojen online delší dobu, pak se to dá srovnat s tím, že dotyčný nebyl delší čas v obecenství.
Chci vás povzbudit, abyste překonali možná nějaké averze vůči méně osobnímu online setkání nebo se snažili překonat technické obtíže. Pokud nemáte možnost se připojit online nebo upřednostňujete osobní kontakt, kontaktujte mě nebo toho, kdo vede bohoslužbu v neděli. Přijďte po domluvě na faru na bohoslužbu nebo na modlitební setkání v neděli večer. Modlím se pravidelně za naše společenství nejen proto, že jsem se stal od 1. 1. 2021 prozatímním předsedou staršovstva. Mám duchovní odpovědnost za náš sbor spolu s ostatními staršími. Kdyby někdo z vás cokoli potřeboval – duchovní či praktickou pomoc, radu, modlitbu, nebo se jen sdílet a popovídat si, pak neváhejte mi zavolat. Přeji vám všem, abyste na každý den mohli prožívat, že je Pán Ježíš s vámi. On je Pánem církve a Pánem situace! Ježíš je hoden toho být na prvním místě v našem srdci a životě.

Štítky: