Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (2. 2. 2018)

Milí sourozenci,

na Velikonoce plánujeme evangelizaci v kostelíku. Bude dvoudenní a půjde o to vysvětlit, proč za nás Ježíš zemřel. Potom v dubnu a květnu budeme pořádat Alfa kurzy na faře. Každý z nás má kolem sebe lidi, kteří potřebují slyšet evangelium. Velmi jsme si zvykli na to, že kolem nás lidé nevěří. Jestli má být naše životní cesta misijní, musíme se rozhlédnout kolem sebe. Ke komu mě Pán posílá? Kde otevírá dveře? Apoštol Pavel měl jasno o svém úkolu pro svůj život: Hlásat evangelium o Boží milosti. Naše cesta je v mnohém jiná, ale v nasazení pro evangelium má být podobná. Koho bys mohl pozvat na evangelizaci v kostelíku? Komu bys rád vysvětlil, proč za něj Ježíš zemřel? Koho bys mohl přivést na Alfa kurzy? Modli se, rozhlédni se kolem sebe očima apoštola Pavla. Očima, které hledají ztracené. Modli se za konkrétní lidi a vyhlížej příležitost k rozhovoru.

 Milan Mrázek