Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (2. 2. 2019)

Milí sourozenci,

zítra bude mít kázání apoštol Petr. Říkáte si, že to není možné? Vždyť je už 1954 let mrtvý. Nebylo by to úžasné, kdybychom ho mohli opravdu slyšet? Vždyť on chodil s Ježíšem a náš Pán o něm řekl, že na něm zbuduje svou církev! Kdo by nechtěl slyšet toho, kdo kázal o letnicích, chodil po vodě a byl svědkem ukřižování a prázdného hrobu. Jejda – Petr se setkal s Kristem po vzkříšení! Já bych takovému člověku chtěl naslouchat od rána do večera. A zítra se to stane. Otevřeme Petrův dopis a budeme naslouchat jeho myšlenkám. Už dnes si list přečtěte. Petr v dopise píše: “Ač jste ho neviděli, milujete ho…” Petr Ježíše viděl a píše lidem, kteří se s Kristem osobně nesetkali. To jsme také my. Ale přesto máme stejný vztah ke Kristu jako on – milujeme ho. Zkoumejme, jakou lásku k Ježíši měl Petr, v čem je nám příkladem, jaké myšlenky pokládá za důležité, na co klade důraz, co pokládá za špatné… Petr nám píše, jak žít jako ti, kdo Ježíše milují a věří mu. Naslouchejme pozorně, Petr ví, o čem píše. Je to životem prověřené. A nejen životem, ale i smrtí. Petr pro svou lásku ke Kristu byl ochotný zemřít. Ne mnoho let po napsání tohoto dopisu byl v Římě ukřižován hlavou dolů. Duch svatý je připraven nás měnit svým slovem, jsi ty připraven?

Milan Mrázek