Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (21. 5. 2021)

Milí sourozenci,

nevím, jak Vy, ale já mám ráda agenta 007. Tedy ne přímo jeho, ale filmy o něm. V jedné ze scén říká James Bond panu Q (tedy vrchnímu inženýru britské tajné služby): „Jste chytřejší, než vypadáte.“ Následuje odpověď: „Lepší, než chytře vypadat, je chytrý být.“ Tuto repliku si vybavím při čtení biblického podobenství o dvou mužích, kteří vešli do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a jeden celník (Luk 18,9-14). Nedávno jsme na skupince o tomto podobenství mluvili a to mě vedlo k přemýšlení, co bych označila jako nutnou podmínku zbožnosti, vždyť zbožnost může mít různé podoby a byla by chyba vynášet soudy o zbožnosti kohokoliv kolem mě. Přesto nám Bible shora zmíněné podobenství předkládá, možná proto, abychom byli ostražití, zejména pokud jde o zbožnost vlastní. Takže jaká je podle mého názoru esenciální přísada zbožnosti? Myslím, že je to bázeň před Bohem. Bázeň mě vede k pokoře a závislosti na Bohu. Moje zbožnost může mít různé podoby, může být více či méně zjevná, ale pokud v ní nebude přítomna bázeň před Bohem, obávám se, že se nemohu dočkat ospravedlnění, podobně jako farizeus v chrámě. Přeji Vám i sobě, abychom s bázní a třesením konali i v následujících dnech své spasení, s pozdravem LEPŠÍ NEŽ ZBOŽNĚ VYPADAT, JE ZBOŽNÝ BÝT.