Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden 22. 12. 2018

Milí sourozenci,

více jsem poslední dobou přemýšlel, co znamená, když Ježíš říká, že nebudeme-li jako děti, nevejdeme do království nebeského. Určitě máme růst k dospělosti a zodpovědnosti. Zrání v Kristu vede také právě k dětské bezelstnosti a upřímnosti. Dítě není ješitné a nebojí se, jak bude vypadat před lidmi. Všimněte si, jak čistý mají pohled dětské oči. Pak se něco stane a už se pohled zakalí. My dospělí děti naučíme při dospívání jak lhát, jak být neupřímný, jak se bát, jak svalovat vinu na druhého a jak se stydět. Nemyslím, že bychom to chtěli děti naučit, ale ono se to děje a děti se učí hlavně příkladem. Obnova v Kristu vede právě k čistotě, víře, odvaze, upřímnosti a bezelstnosti. Abychom byli jako děti. Vánoce jsou svátky dětské. Pouští se pohádky, snažíme se k sobě chovat hezky, dáváme si dárky… Přeji nám všem prožití letošních Vánoc naplno jako děti. Jako děti slavit příchod Krista. Jako děti věřit na zázraky a lásku, která všechno promění. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás a poslal na zem svého Syna. Jako děti uvěřme faktu, že Bůh v nás našel zalíbení.

Zítra se sejdeme na Vánoční slavnost v aule grafické školy. Tak nechoďte na faru. Na Štědrý den odpoledne v 14h se sejdeme v kostelíku na Vánoční bohoslužbu s Betlémským světlem.  

Milan Mrázek