Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (22. 5. 2020)

Milí sourozenci, nikdo jsme si nezvolil dobu, kdy jsme se narodili. Existuje vtip, že Chuck Norris postavil srub, ve kterém se narodil. Ale jinak to funguje tak, že se narodíme a musíme čelit všemu, co doba přináší. Není v tom naše volba. Jsme hozeni do vody a plav. Elijáš si nezvolil, že bude žít v době vlády Achaba. Byl to král, o kterém je napsáno, že se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni králové, kteří byli před ním. V hlavním městě severního Izraele postavil oltář Baalovi. Byl to schopný král, ale svým modlářstvím urážel Hospodina. A do takové doby přichází Elijáš. Když dospěje, dělá, co mu Hospodin řekne. Vede to ke konfliktu s Achabem. Elijáš si to nevybral, ale obstál v situaci, ve které se ocitl. My jsme si nezvolili, že budeme žít v této době. V době postmoderní, v době rozpadu hodnot, v době, kdy se velká část světa má velmi dobře a více se vzdaluje chudým částem světa. Nikdo jsme si nevybral, že budeme žít v době koronaviru a šoku, který je s tím spojený. Byli jsme hozeni do vody a plav. Ale podobně jako Elijáš můžeme obstát. Můžeme dělat, co nám Hospodin řekne. Zřejmě to povede ke konfliktu. Budeme označováni jako ti, kdo situaci ještě zhoršují. Ale obstát můžeme, když budeme celým srdcem hledat Boha a budeme ochotni svou víru žít v praxi. Jako Elijáš.

Milan Mrázek

Štítky: