Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (23. 3. 2019)

Milí sourozenci,

chcete, abyste viděli uvolněná pouta u sebe a u lidí kolem sebe? Ježíš četl podle Lukáše 4. kapitoly v synagoze text z Izajáše, že Hospodinův služebník byl pomazán, aby přišel vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Když dočetl, všichni se na něj dívali a on řekl: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.” Ježíš přišel, aby tě vyvedl na svobodu. Je k tomu pomazán a je tedy schopen. Má všechny prostředky, abys byl svobodný. Přesto hodně lidí zakouší nesvobodu. Často slyšíme někoho říkat: „To já se bojím udělat”, nebo
„To nejde, já si nemůžu pomoci…“. Já si někdy připadám nesvobodně a opakuji chyby. Myslím, že past a zajetí toho zlého je nachystáno pro každého. Přitom platí, že Ježíš opravdu osvobozuje. Moc si přeji, abychom si nechali všichni posloužit Kristem a nechali se vyvést ze všech žalářů. On má klíče od tvých pout a zve tě ven. Otec ho pomazal a ty můžeš znovu zakusit, že dnes se naplní toto slovo Písma. Každé osvobození je boj. Připojme přímluvu a klidně i půst. Třeba si můžeme vybrat jeden den v týdnu a mít digitální půst (od TV, mobilů, tabletů a počítačů…) a ušetřený čas strávit v rozhovoru s Otcem ve svém pokojíku. Pouta budou padat!

Milan Mrázek