Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (23. 9.)

Milí sourozenci,

dnes večer se sejdeme, abychom hledali vizi pro náš sbor. Někteří bratři předpověděli, že dnes nastane vytržení církve. Má cenu hledat něco do budoucnosti, když se konec blíží? Věřím, že konec se blíží, a proto máme tím více bdít, naplno následovat Krista a činit Mu učedníky. A tak je dobré počítat s tím, že konec může přijít v každou chvíli, a zároveň naplno žít. Když se podíváme na prvotní církev, oni žili s tím, že každým dnem možná Kristus přijde, a zároveň byli v misijní akci. Dnes se budeme modlit a hledat, do jakých směrů upnout své společné síly. Věřím, že na začátku Božích zázraků je, že někomu z lidí položí Bůh na srdce svůj sen. Možná, že na tvé srdce položil Bůh svůj sen o tom, jak změnit něco ve světě. Nenech si to pro sebe.

Milan Mrázek