Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (24. 2. 2018)

Milí sourozenci,

jsem velmi vděčný za sborový den, který jsme měli. Bůh mezi námi jedná a my se potřebujeme ohlédnout, abychom se zastavili a mohli se o tom podělit. Je jasné, že vše se říci nedá. Proto je dobré si přečíst zprávy, kde jsou další informace a nahlédnutí, co která služba řeší. Jestli jsme tělo, pak cokoliv řeší jedna část, tak se týká i všech ostatních. Cokoliv je těžké pro jednu službu, měli bychom v srdci nést všichni. A žehnat si navzájem.

Bylo moc pěkné, kolik zpráv a sms mi přišlo, když jsem šel ve čtvrtek jednat o našem novém kostele. Úplně jsem vnímal, že tam sice jdu sám, ale vlastně tam jdu jako část celého sboru. Je to naše věc. Zároveň jsem vnímal, že jsem jen jedna část většího Božího plánu. Moje jednání je jen jedna částečka Jeho plánu, který si řídí On sám. To je má naděje a zároveň radost být v těle.

Přeji dětem hezké prázdniny!
Milan Mrázek