Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (24. 9. 2021)

Církev a křesťané se modlí neustále, v soukromí, veřejně, nahodile, příležitostně, spontánně, neplánovaně i organizovaně.  V neděli máme převzít modlitební štafetu v modlitbách za církev. Vezmeme to jako příležitost? Převezmeme ji? Naplníme ji? Naplníme v neděli a po několik následujících dní poslání, ke kterému jsme vyzváni a povoláni? Bude za co se modlit? Přineseme Bohu sami sebe v oběti modliteb, díků a chval, která bude opravdová a bohulibá?