Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (25. 2. 2022)

Milí přátelé,

ani ve snu by mě nenapadlo, že budu psát úvodník v den, kdy vypukne konflikt, který působí potenciálem přerůst ve světovou válku. Internet se okamžitě zaplnil spoustou názorů i nápadů, jak situaci řešit, jaká stanoviska zaujmout, jaká opatření podniknout,… Pokud ještě máte čas a sílu číst tento úvodník, dovolím si s vámi sdílet jeden citát a jedno povzbuzení.

“Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.”
Jan Hus

Pojďme se modlit za to, aby nastávající situace přispěla ke smíření lidstva s Bohem, za to, abychom věděli, jak a komu konkrétně pomoci, pojďme žehnat presidentu Putinovi a dalším lidem, kteří mají na nynější situaci vliv, aby i oni přijali Krista za svého spasitele.

Přeji vám pokoj do srdce.

Štítky: