Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (26. 1. 2019)

Milí sourozenci,

za týden v neděli zahájíme sérii kázání, kterou jsme nazvali Svatý život. Budeme probírat první list apoštola Petra. Je to velmi praktický a hluboký dopis. Je v něm velká naléhavost. Mám pro nás všechny praktickou výzvu: Během následujícího týdne přečíst celý list jako přípravu. Když Petr psal dopis z Říma, tak ho četli konkrétní křesťané, kteří Petra znali nebo o něm slyšeli. My jsme se s Petrem osobně nesetkali, ale víme o něm z evangelií a právě z epištol. Zkusme vzít jeho slova, jako by je psal přímo nám. Petr zažil smrt a vzkříšení Krista velmi blízko. Když říká, že nám dal Bůh nově se narodit k živé naději právě Ježíšovým vzkříšením, pak to vezměme přímo pro nás. My jsme se narodili k živé naději. Nechme Boží slovo mluvit přímo k našemu srdci. Zůstávejme ve slovu, přemýšlejme o něm, ptejme se, co to pro nás znamená… Pak totiž přilétají ptáci a chtějí zrno sezobat a nevzejde nic. „Slovo se líbilo, vše zůstalo, jak bylo…” Nechme Boží slovo proměňovat naši mysl, naše přemýšlení. Mějme touhu po Božím slově jako novorozené děti po mléku. Vždyť jsme okusili, že Pán je dobrý.

Milan Mrázek