Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (26. 2. 2021)

Vážení a milí v Kristu Ježíši našem Pánu,

„Děti mají zelenou“ je slogan, který v dnešní korona-virové době lze vidět u některých obchodníků s obuví či oblečením. To, co však víme, a co reklamně laděný slogan již neříká, je to, že dospělí mají červenou. Také se, vy dospěláci, někdy přistihnete v situaci, ve které si přejete být považováni za dítě? A vy, děti, často si přejete totéž, ale opačně? Mám pro vás dobrou zprávu – bez ohledu na váš věk – jste Boží děti a Bůh je váš táta. Jen prosím, nezapomínejme po řadě kázání z knihy Skutků apoštolů, které jsou dějinami zrození, dětství a dospívání církve, že Písmo křesťany směřuje také k dospělosti a zralosti. Kéž bychom tedy zdravě rozlišovali a byli jako děti v oblastech, ve kterých jimi jsme a být máme. Avšak kéž bychom, tam, kde je to dobré a potřebné, dorostli do zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.