Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (27. 1. 2023)

Žít jako Prasátko

Medvídek Pú a Prasátko společně pozorovali krásný západ slunce. Medvídek Pú řekl: „Žijeme jen jednou, Prasátko.“ Prasátko odpovědělo: „Umíráme jen jednou, ale žijeme každý den.“

Ve čtvrtek se v ústředí církve konalo setkání kazatelů a Rady oblasti. V odpolední části setkání jsme mluvili o milosti. Jak souvisí shora uvedený příběh Medvídka Pú a milost? Věřím, že je to milost, že můžeme žít každý den. Boží milost je nová každé ráno, přes všechny pády, strachy, nejistoty i ve všech radostech, nadějích, očekáváních, a proto můžeme ŽÍT.