Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (27. 10.)

Milí sourozenci,

naše republika slaví 100 let od svého vzniku. Jsme součástí většího příběhu, než se nám zdá. My žijeme dneškem, ale před námi byla historie, kde také lidé bojovali za svobodu a lepší zítřky. My dnes jíme ovoce výhry ve 2. světové válce, výhry nad komunistickou totalitou a spousty malých výher, ve kterých vidíme Boží požehnání. Nejsme ze světa, ale žijeme ve světě. My, následovníci Krista, máme zodpovědnost za společnost kolem nás. Máme milovat všechny okolo a žehnat. Žehnat svým sousedům, svému městu a celé republice. Můžeme nesouhlasit s názory, ale žehnat máme všem. Žehnáním přímých se město pozvedá (Př 11,11).  Můžeme také žehnat novému (zřejmě) vedení města Jihlavy.

Připomínám, že v neděli bude shromáždění výjimečně už od 9h. Potom v rámci oslav 100 let republiky jsme zváni na slavnost připomenutí sochy Jana Husa na náměstí Svobody od 10:30h. Uslyšíme slovo od husitského faráře Františka Tichého, příběh sochy Husa z první republiky a také zazpíváme husitské chorály. Kdo chce v klidu zůstat na faře a povídat si u kávy, tak může.

Večer uděláme modlitební shromáždění tak, že půjdeme ven na hradby města a budeme všem jihlavským žehnat (v 19h vyrážíme).

 Milan Mrázek