Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (27. 10.)

Milí sourozenci,

poslouchal jsem včera se zaujetím přednášku Martina Zikmunda o Lutherovi. Myslím si, že je to úžasné svědectví člověka o zápase víry. Každý ve své víře zápasíme. Jestli nezápasíme, tak jsme možná usnuli. Mě zaujal Lutherův zápas. Můžeme číst jeho životopis jako nudný dějepis. To by ale nebyl pravdivý pohled. On zápasil. Zápasil o opravdovost a život podle Božího slova. V něčem svůj zápas prohrával, ale celkově mám dojem, že vyhrával. Na sněmu ve Wormsu neodvolal své učení. Později byl pod ochranou na hradě Wartburg a promýšlel zpětně svou obhajobu. Říkal si, že měl být mnohem smělejší a otevřeněji poukázat na nepravosti v církvi. Právě v tom vidím příklad jeho úžasného zápasu. Promýšlí zpětně své chování a reakce a hledá, jestli šel přímo za „pravdou evangelia“. Proti čemu bojoval? Opozice se vždy najde. Hlavně zůstaň takový, jaký jsi, a život půjde dál. Nebo můžeme zápasit, abychom žili podle Boží vůle a zlomili vše, co nás svazuje.

Milan Mrázek