Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (27. 11. 2020)

Milí sourozenci,

vstupujeme do adventní doby. V neděli zapálíme první svíčku na adventním věnci. Advent znamená příchod. Vyhlížíme příchod Krista. A On přijde a přichází. Do tohoto času jsme zařadili sérii kázání z proroctví Izajáše. Budeme zkoumat Hospodinova služebníka. Boží slovo je naším světlem v temné době. Možná, že se zdá, že se vše hroutí, média nám vykreslují svět podle svého, ale my máme osvědčený zdroj – světlo pro naše nohy.

 Advent to bude jistě jiný, než jsme zvyklí. Nemůžeme se všichni sejít a slavit bohoslužby spolu. Teď v neděli nás může být maximálně 20. Pozváni jsou všichni, kdo byste byli v neděli sami. Nahlaste se mi, ať máme přehled, kdo přijde. Uvidíme, jak se bude povolený počet zvyšovat, ale asi to rychlé nebude. Proto první a druhá adventní neděle bude tak, jako minulou neděli. Na faře se může sejít omezená skupina, ale bohoslužby dál probíhají doma podle návodu, který rozešlu v sobotu. V 11h se propojíme ke společnému hovoru. 13.prosince na třetí adventní neděli máme naplánované křty. Bohoslužba proběhne v modlitebně u CASD v Mošnově ulici a budeme ji přenášet online. Doufáme, že dovolený počet bude už aspoň 30 lidí, a tak se křtěnci a jejich rodiče a nejbližší budou moci sejít. Ostatní budou přítomni přes online přenos.

Na neděli 20. prosince máme naplánovanou Vánoční slavnost. Zkusíme udělat krátké pásmo na naší farní zahradě. Také se podíváme na sestříhané sborové video. Vše je otevřené, ale doufáme, že nějakým způsobem budeme moci být spolu.

Na Štědrý den ve 14h uděláme Vánoční bohoslužbu venku u kostelíka.

Bude to jiný advent, ale pojďme nechat svítit Boží světlo, abychom věděli, v čem to jiné může být i lepší. Kdy Kristus může více přijít mezi nás.

Štítky: