Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (29. 1. 2021)

Milí sourozenci,

tak první měsíc nového roku je téměř za námi. Roku, ve kterém můžeme očekávat veliké změny. První velkou změnou pro náš sbor byl odchod Milana a Danušky Mrázkových do Prahy. Věřím, že při nás nebude o nich platit ono známé lidové přísloví: “Sejde z očí, sejde z mysli”. Věřím, že jsou v našich srdcích tak hluboce zapsáni, že na ně často v modlitbách myslíme a myslet budeme. A pak, Praha přece není kraj světa. Naproti této změně jsou zde však i věci či skutečnosti, které jsou buď zatím nebo stále stejné. Zatím stejná je situace kolem pandemie a zde už se určitě všichni těšíme na změnu k dobrému, až pomine, nebo se alespoň výrazně zmírní.

V mém osobním, pracovním životě je např. stejné i to, že jeden týden v měsíci (právě tento) máme 6 nočních směn za sebou. To je skutečnost, která zrovna radost nepřináší a tělo neobčerstvuje. Avšak navzdory takovýmto různým negativním situacím nebo stavům můžeme prožívat radost i vděčnost našemu milujícímu a milosrdnému Bohu. Napadají mě slova ujištění o Boží stálosti a věrnosti z jedné chvály. … v každé změně stálý jsi, v každém čase věrný jsi… A tak milí sourozenci pamatujme, že přes jakoukoli změnu, která je nám příjemná, či naopak nepříjemná, je náš Bůh a Pán stále stejný. Stejný ve své lásce, v moci, spravedlnosti, ale i v milosti!

Štítky: