Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (3. 11.)

Milí sourozenci,

jsem nadšený z nového začátku setkávání mužů, kde se necháváme vést programem Každý muž bojovníkem. Celý kurz dává důraz na pravidelný čas ztišení nad Písmem a v modlitbě. To nejdůležitější je naslouchat Bohu a Jeho slovu. V jednom místě je uvedena poznámka, že pravidelný čas ztišení ukazuje na naše duchovní zdraví. Přijde mi to trochu zjednodušení. Někdo může být pyšný a duchovně skoro mrtvý, a přitom si pravidelně číst Bibli a modlit se. Ale v zásadě naprosto souhlasím a můžeme se na sebe podívat tímto pohledem. Když je pro mě nejdůležitější poslouchat Boha, pak je jasné, že si udělám čas na to Mu naslouchat. Při setkání mužů je skvělé, že se můžeme podělit o tom, jak se nám to daří. Jsme upřímní a říkáme si otevřeně, když se nám to daří méně nebo vůbec.
Ženy odjíždí na duchovní obnovu. Žehnáme jim a přejeme jim načerpání živé vody v obecenství s Hospodinem. My ostatní, převážně muži, budeme mít téma kázání v neděli: “Hledá se lev.”  Věřím, že i díky setkávání mužů z nás Bůh může udělat více lvy a můžeme více odrážet charakter Lva z Judy.

 Milan Mrázek