Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (3. 11.)

Milí sourozenci,

ženy odjíždí na duchovní obnovu a my muži jim chceme požehnat. Postaráme se o děti a modlíme se, aby všechny ženy prožily Boží dotyk, aby prožily více svobody a radosti z Pána. Když se přibližujeme Bohu, poznáváme, jak On je úžasný a zároveň svou neschopnost a beznadějnost. Kéž je následující víkend krokem k nové závislosti na Bohu. Myslím, že o té závislosti více mluvíme, než bychom ji žili v každém zápase, kterým procházíme.

Všechny zvu ke studiu knihy Ezechiel. Po čtyři čtvrtky se sejdeme a necháme promlouvat toto mocné proroctví, které bývá někdy neprávem opomíjeno. I během minulého týdne jsem se připravoval a jsem z Ezechiele nadšený. Jestli je to možné, přijďte na všechna čtyři setkání nebo i jen na některá. Naše obnova začíná, když k nám Bůh promlouvá. Dejme si tu práci, abychom Jeho slovo četli a snažili se mu rozumět.

 Milan Mrázek