Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (3. 2. 2023)

Kdo má nárok na šanci?

Modlíme se za vrchnost a máme jí být poddáni. Zároveň máme příležitost chodit k volbám a podle svého nejlepšího svědomí a poznání i tímto ovlivňovat dění v našem státě. Určitě je užitečné se do určité míry zabývat politickým děním a situací. Vracím se k druhému kolu prezidentských voleb. V prvním kole jsem zvolil kandidáta, který nepostoupil dál. Teď jsem měl dilema. Koho mám tedy volit v druhém kole? Nejhorší volbu jsem pro sebe viděl nejít k volbám nebo vhodit prázdnou obálku. Volit zjednodušeně a pragmaticky “menší zlo”? Oba kandidáti byli členy KSČ. Jeden kandidát se po sametové revoluci plně zapojil do rodící se demokratické společnosti a možná dokázal svým přístupem a nasazením částečně smazat ze sebe tento “cejch”. Proto jsem mu dal hlas a šanci. Přemýšlel jsem o šancích. Kdo si zaslouží další šanci? Pán Ježíš přišel na tento svět a zemřel, aby měl každý šanci uvěřit, činit pokání a nakonec vejít do věčného obecenství s Bohem. Každý má podobně šanci i v lidském měřítku se změnit a dokázat, že se v něčem “polepšil”. Žel všichni to nedokážou nebo ani nechtějí. Jsem vděčný Bohu, že nám dává každý den šance a příležitosti, abychom Mu mohli sloužit a počítat s Jeho pomocí ve všech oblastech našeho života. To je ta skvělá zpráva každé ráno, když se probudíme!

Štítky: