Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (6. 11. 2020)

Milí sourozenci,

také vás nadchl Žalm 119? Říkali jste si, jak asi ten žalmista miloval Boží slovo… Jak mu bylo vzácné a drahé. Také jste si říkali, takový postoj k Božímu slovu bych chtěl mít? Já ano. Znovu jsem si uvědomil, kolik lží si v sobě o Božím slově nosím. Všechny myšlenky, že Boží slovo je nudné, omezující, zastaralé, neaktuální… jsou lživé. Samo Písmo svědčí o tom, jak můžeme být z Božích svědectví nadšeni. Až tak, že o něm budeme psát milostnou poezii. Přesně tím je Žalm 119, jak nám krásně podala Jolana. Také řekla: Pokud milujeme Boha, pak milujeme Jeho slovo. Milovat Boha je první přikázání. A jsme zpátky u toho: My nemůžeme jinak, než si Boží slovo zamilovat, poznávat ho a ponořit se do něj více do hloubky. V tomto čase je to velmi aktuální.

Štítky: