Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (6. 11. 2020)

Štítky:

Milí sourozenci,

také vás nadchl Žalm 119? Říkali jste si, jak asi ten žalmista miloval Boží slovo… Jak mu bylo vzácné a drahé. Také jste si říkali, takový postoj k Božímu slovu bych chtěl mít? Já ano. Znovu jsem si uvědomil, kolik lží si v sobě o Božím slově nosím. Všechny myšlenky, že Boží slovo je nudné, omezující, zastaralé, neaktuální… jsou lživé. Samo Písmo svědčí o tom, jak můžeme být z Božích svědectví nadšeni. Až tak, že o něm budeme psát milostnou poezii. Přesně tím je Žalm 119, jak nám krásně podala Jolana. Také řekla: Pokud milujeme Boha, pak milujeme Jeho slovo. Milovat Boha je první přikázání. A jsme zpátky u toho: My nemůžeme jinak, než si Boží slovo zamilovat, poznávat ho a ponořit se do něj více do hloubky. V tomto čase je to velmi aktuální.