Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (30. 3. 2019)

Milí sourozenci,

když mluvíme o lámání pout, tak je důležité si uvědomit, že nic se neděje samo. Někdy nám to tak připadá. Říkáme: „Ono samo…” Ale ve světě platí princip akce a reakce. Celý svět je pod mocí zlého. On je rád, když se věci boří, ničí, rozdělují, chátrají, jsou v zajetí, spoutané, zoufalé… Taková je každodenní realita kolem nás a v nás. Ježíš říká, že když silný muž střeží svůj palác, musí přijít někdo silnější a přemoci ho, když chce převzít vládu nad palácem. Musí přijít akce, aby přišla reakce. Kdo chce svobodu bez pout, potřebuje akci. Tu hlavní akci udělal Ježíš na kříži. Přemohl temnotu a toho silného vládce. V paláci zavládl nový vítěz, který přináší svobodu a radost. Návrat do ráje. Ale nové pořádky je třeba zavést do všech místností paláce. K tomu je třeba dalších akcí. Jestli si někde připadáš nesvobodný, pak je třeba něco podniknout. Je třeba akce. Začni se nově modlit. Připoj půst. Vyhlaš boj za svobodu do každé místnosti života. Je tak smutné, když v našem životě vládne Král svobody a v našich místnostech zůstáváme spoutaní.

Zkusme praktickou akci. Vyberme si jeden den v týdnu (komu je to jedno, tak třeba čtvrtek) a vyhlasme ho dnem Offline (žádná TV a zábava na mobilu a PC). Získaný čas věnujme modlitbě. Ježíš říká, že pomáhá lidem z jejich pout prstem Božím (L 11,20). Boží prst je silnější, než všechna pouta. Udělejme akci – dejme prostor Božímu prstu nás osvobodit. A můžeme si být jisti, že přijde reakce – svoboda Božího království.

Milan Mrázek