Přeskočit na obsah

Slovo na tento týden (31. 3. 2018)

Milí sourozenci,

při čtení velikonočního příběhu je jasné, že náš Bůh je bohem zázraků. Kdo věří, že Ježíš vstal z mrtvých, musí věřit na zázraky. Je zajímavé, že nejdůležitější událost v křesťanství je zázrak vzkříšení. Velekněží přijdou za Pilátem, aby dal hrob s mrtvým Ježíšem hlídat. Mají strach, aby učedníci tělo neukradli a nechtěli potvrdit slova Ježíše, že vstane z mrtvých. Nepočítali se zázrakem. Přes všechnu pozemskou moc a hlídání Ježíš vstal z mrtvých. Nejde to vysvětlit přirozeným způsobem – je to čistý zázrak. Jestli máme v základu naší víry zázrak, pak bychom měli věřit na zázraky. A nejen věřit, ale počítat s nimi. Náš Bůh je bohem zázraků.

Moc díky všem, kteří pomáhali s velikonočním programem v kostelíku. Otevřeli jsme se lidem a to je výborné. Jsem vděčný za modlitby v týdnu i za to, jak se poskládal program. Martin Šenigl přivezl ovečky a po dvě odpoledne zval lidi na program. Největší zázrak je, když člověk uvěří a přijme Krista. Na nás je sdílet evangelium a na Bohu je, aby dělal své zázraky.

Milan Mrázek